HOME脳神経疾患の病理 > 神経病理各論:てんかん外科病理
神経病理各論:てんかん外科病理

スタージ・ウェーバー症候群

Sturge-Weber (-Dimitri) 症候群 (Encephalotrigeminal angiomatosis)